Erzsébet körút 51.
Körúti fürdő
építés éve:
1888.
kivitelező:
Holub József
építész:
építtető:
funkció:
bérház fürdővel

A Király utcától csak egy háznyira, a Royal Szálló mellett áll egy 1888-ban épült téglaburkolatú, négyemeletes neoreneszánsz bérház, ahol a XIX. századi pesti belváros legnevezetesebb fürdője, a Körúti Fürdő működött. Kívülről ennek ma már semmi nyoma. Az elegáns, igen magas színvonalon épült bérház kapualján át az udvarra lépve fedezhető csak fel, hogy a fél szinttel kiemelt, üveggel fedett udvar alatt valami rejtőzik.   

Az Erzsébet körút 51. alatti bérpalotát Freund Vilmos (1846–1922), Freund Mór gabona- és lisztnagykereskedő fia építtette és tervezte, ő maradt a tulajdonosa is. Apja, aki a VII. ker. Király utca 15.-ben lakott, a pesti Gabonacsarnok egyik alapítója, a Dohány utcai zsinagóga egyik legelső imaszék-bérlője volt. Fia pedig híres építész lett. Bérházak, villák és Andrássy úti magánpaloták mellett több kórház, a Kozma utcai izraelita temető ravatalozója, a Lipótvárosi Kaszinó palotája és Fiumében az Adria Tengerhajózási Rt. székház tervezése fűződik a nevéhez. Az Erzsébetvárosban is több jelentős épülete áll. A zsidó hitközség megbízásából ő tervezte a Wesselényi utca 44. szám alatti zsidó polgári fiúiskolát, a Kertész utca 36. szám alatt a Pesti Izraelita Nőegylet székházát (ma átépítve a Fészek Klub) és az Izraelita Siketnémák Országos Intézetének Bethlen téri épületét. 

A fürdő az itt talált hidegvízű vasas gyógyforrásra épült. Az Erzsébetvárosban ilyen jellegű gyógyforrásból – egyedüliként a pesti kerületek között – igen sok akadt. Így a rituális fürdők mellett több és sokféle fürdő működött errefelé, elsősorban a Belső-Erzsébetvárosban. Közülük Freund Vilmosé nyílt egyedül főútvonalra, és egyes leírások szerint az összes között az övé volt a legfényűzőbb. Willeroy–Boch és Zsolnay csempeburkolatok, Róth Miksa által készített üvegmennyezetek díszítették. A szénsavas és sós fürdő mellett fedett hullámuszoda, gőz- és kádfürdő is működött benne. Mindezt modern vízgyógyintézet egészítette ki, a Fango. 

Freund Vilmos 1922-ben meghalt, a fürdőt az örökösök eladták. 1923-tól, belső átjáró kialakításával, a szomszédos Royal Szálló használta. 1944-ben bezárt, még létezését is elfelejtették, majd 1983-ban újra felfedezték, 2006 óta rendbe hozva a fürdő ismét a Royal Szálló vendégeié.

Freund Vilmos a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben, a keleti út/2 szakasz VIII. parcellájában nyugszik. (Forrás: A Salgótarjáni úti zsidó temető, 84-85.). Síremlékét építészkollégája, Vidor Emil tervezte. Háza 1944-ben – a szomszédos, 53. szám alatti, ugyancsak általa épített és tervezett bérházzal együtt – csillagos ház lett.

(Forrás: Ami látható, és ami láthatatlan, 2013, 2018, 114–115.)


Az 1920-as évektől az Erzsébet körút 51. I. emelet 3. számú lakásában Ipartestület működött, kezdetben a fuvarosoké, a háború előtti években a fényképészeké.
1949-ben az Ipartestület nagytermének falára márványtáblát helyeztek el. Negyvenhárom a holokausztnak áldozatul esett fényképész neve olvasható rajta. Ma a VI. és a VII. kerületi Ipartestület működik a lakásban, az elnök Krieger Artúr. Az emléktáblát megőrizték. A nevek között található Kis Pál fotográfus neve is, akinek munkaszolgálatban 1944 október-december között írt naplója és rajzai Csillaggal nem jó járni most címmel 2016-ban a Tények és tanúk sorozatban jelent meg. Műterme  a Király utca 51.-ben működött 1920 és 1944 között. Buchenwaldban halt meg 1945 januárjában.