Baumgarten Károly
ügyvéd

Baumgarten Károly (1853–1913), nagyhírű jogász és ügyvéd az Erzsébet körúton két épületet is építtetett, az Erzsébet körút 41. alatti sarokházat, ahol családjával élt, és 1892-ben egy másik jelentős bérpalotát, az Erzsébet körút 44–46. alattit, a Jókai-udvart. Baumgarten annak a családnak a tagja volt, melynek nevéhez a magyar írók támogatására alapított Baumgarten-díj fűződik. A család vagyonát, ahogy annyi más zsidó családét, a terménykereskedelem alapozta meg. Baumgarten Károly büntetőjoggal és kereskedelmi joggal foglalkozott. A zsidó hitközségi életben nem vett részt, de a hagyományokhoz hűen adományaival támogatta a zsidó intézményeket. A Salgótarjáni utcai zsidó temető V. parcellájában nyugszik (lásd Tóth Vilmos: A Salgótarjáni utcai zsidó temető, 105.)

(Forrás: Ami látható, és ami láthatatlan, 2013, 114.)