Sebestyén Bertalan
úridivatáru-kereskedő

A Nagymező utca mögött meghúzódó, csupán egy tömbnyi, keskeny Mozsár utcában és a környéken az utóbbi időben sok épületet elbontottak.  A megmaradt épületek közül többet is zsidó építtető emelt az 1900-as évek kezdetének szecessziós stílusában. Ilyen Sebestyén Bertalan úridivat-kereskedő bérháza is a Mozsár utca Nagymező utcához közeli részén. A tervtári terv szerint a házat az 1928-ig együtt dolgozó Vogel Jenő–Weidlinger Tibor építészpáros készítette. Sebestyén Bertalan részére alig egy évvel később egy ennél sokkal jelentősebb, három utcára néző bérház is felépült a VII. Rákóczi út 36. alatt, melynek későbbi átalakítási tervét ugyanez az építészpáros jegyezte. 

Sebestyén Bertalanról (1873–1935) és úridivat-kereskedelemmel foglalkozó cégéről eddig nem sikerült többet megtudni.  Ami biztos, hogy 1903-ban nem a Mozsár utcában és nem is a Rákóczi úton, hanem a VIII. kerületi Főherceg Sándor utcában lakott feleségével, Kellner Margittal (1884–1939), akivel közös sírban nyugszanak a Kozma utcai temetőben (17A-16-33).