Lukács László
költő
1939 és 1944 között itt élt Lukács László költő (Szomolnokhuta, 1906 –  Bor, 1944), aki munkaszolgálatosként Borban halt meg (Forrás: A Magyar Irodalom Története 1919-től napjainkig. VI. kötet. MEK). Írásait a Nyugat is közölte, fordított oroszból és németből (Lev Tolsztoj, Heine, Rilke). Életművének bibliográfiáját Vasvári István állította össze Nyolc magyar mártírköltő című kötetében (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1967. 53-64. o.) Emléktábláját a járókelők nem láthatják, az előtér falán helyezték el.