FORRÁSOK

(Itt csak az általánosan használt irodalmat tüntettük fel. A konkrét forrásokat lásd az egyes épületeknél.)


Adalékok a Belső Terézváros történetéhez, Budapest,1984, Budapesti Városszépítő Egyesület.

Adalékok a Külső Terézváros történetéhez, Budapest,1998, Budapesti Városszépítő Egyesület.

Ami látható, és ami láthatatlan. Erzsébetváros zsidó öröksége. Szerk. ÓVÁS! Közhasznú Egyesület. Budapest, 2013, Erzsébetvárosi Önkormányzat.

Budapesti Czím- és Lakjegyzék 1882, 1890, 1894, 1902, 1910,1914, 1928, Budapest 1880–1930, Franklin Társulat.

Csillagos házak,  OSA Archívum, 2014. www.csillagoshazak.hu

Déry Attila: Terézváros – Erzsébetváros VI.–VII. kerület. Budapest, 2006, Terc kiadó. (Budapest Építészeti topográfia 3.) 

Ferkai András (szerk.): Pest építészete a két világháború között, Budapest, 2001. Modern Építészetért Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Kht.

Frojimovics Kinga–Komoróczy Géza–Pusztai Viktória–Strbik Andrea: A zsidó Budapest. Szerk. Komoróczy Géza. Budapest, 1995, Városháza – MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

Gerle János–Kovács Attila–Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Budapest, 1990, Szépirodalmi Könyvkiadó – BONEX.

Kempelen Béla: Magyar zsidó családok. Budapest, 1937, Hasonmás kiadás, 1999, Makkabi kiadó.

Kemény Mária (szerk.): Kismező, Nagymező, Broadway. Várostörténeti tanulmányok. Budapest, 2009, Műcsarnok Nonprofit, Kft..

Konrád Miklós: Zsidóságon innen és túl. Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az első világháborúig. Budapest, 2014, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. 

Kozma utcai zsidó temető

Magyar zsidó lexikon.

Pest régi zsidónegyede. A Belső Erzsébetváros és a Belső Terézváros lakóházai. Tanulmány. OSI/Hesp (Research Support Scheme) Támogatási program, 1996–1998.

Perczel Anna: Védtelen örökség – Unprotected Heritage. Lakóházak a Zsidó negyedben – Residential Building in the Jewish quarter. Lábass Endre fényképeivel. Budapest, 2007, Városháza Kiadó.

Perczel Olivér: Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban. A városegyesítéstől az I.világháború időszakáig. Budapest, 2014, Erzsébetvárosi Önkormányzat.

Salgótarjáni utcai zsidó temető 

Vörös Károly:Budapest legnagyobb adófizetői 1873–1917. Budapest, 1979, Akadémiai Kiadó

6. kerületi műemléki topográfia. 2015, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

7. kerületi műemléki topográfia. 2015, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.