A status quo ante irányzathoz közelálló Adler Illés rabbi (1868–1924) a Király utca 35–37. alatti háromemeletes sarokbérházban élt attól kezdve, hogy 1907-ben Óbudáról áthívták a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógába. Budapest egyik legnépszerűbb, mindig magyarul prédikáló hitszónoka  innen járt az Otto Wagner tervezte „Rombachba”, ahonnan szombat délelőttönként – hogy azalatt is hallgathassák – hívek tömege kísérte hazáig. 


Az első világháborúban tábori lelkész volt. Tudósként a kabbalával is foglalkozott. Híres sorozatát a magyar rabbik szentföldi útjáról – amelyen maga is részt vett – az egyik legjelentősebb zsidó folyóirat, az Egyenlőség közölte. Halálakor az egész zsidó negyed gyászolta, végső útján – „Ezrek és ezrek kísérték el a koporsót gyalogosan a Rákóczi úton a Népszínház utcáig. Csak itt szálltak járműre: villamosra, hogy kimenjenek a Kozma utcai temetőbe is.” (Komoróczy Géza – Pusztai Viktória – Strbik Andrea: A zsidó Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995. 186. o. és 191. o.) Sírja a Kozma utcai zsidó temető 4/A jelű parcellájában az Emlékfal mögött a tudós rabbik sírjai között található.


(Forrás: Ami látható, és ami láthatatlan, 2013, 2018, 142.)