Lukács Jenő
A Villamos-készülékek gyára és bérháza együttesét  Lukács Jenő (1870–1939) Bodnár Ignáczcal (1866–1939) együtt építette fel a Blau és Lukács cég társtagjaként. 1904-ben még mindketten a Podmaniczky utca 4.-ben laktak, de amikor az épületegyüttes 1905-ben elkészült, ideköltöztek. A Budapesti Czím- és Lakjegyzék szerint Lukács Jenő 1926-ban is itt lakott, az utcai lakóházi szárny négyszobás, cselédszobás lakásainak egyikében (ahogy Bodnár Ignácz is), habár 1922-ben már elkészült I. Ostrom utca 1. alatti luxusvillája. Sírhelye a Kozma utcai zsidó temetőben található (38B-26-31).