Jósika utca 25.
építés éve:
1900.
építész:
építtető:
tóvárosi Fischer Ignác porcelán gyáros
funkció:
bérház

A környék legkülönlegesebb és talán legdíszesebb, a főváros által is védett bérházát a Jósika utca 25. alatt Fischer Ignácz (Tata Tóváros, 1840 – Budapest, 1906) majolika gyáros építtette. Miután nagybátyja, Fischer Mór herendi gyárában elsajátította a mesterséget, 1867-ben megalapította, majd jelentős majolikagyárrá fejlesztette az első pesti Porczellán Festészeti Intézetet, és a Zsolnayak legnagyobb hazai vetélytársa lett. Eleinte japán, kínai és más keleti motívumokat, az 1880-as évektől pedig magyar motívumokat is használt. Magyarországon elsőként honosította meg a majolika burkolatlemezek gyártását. Később üzlete a Bécsi utca 3.-ban, 80 munkást foglalkoztató gyára a Külső Dob utca 17.-ben volt (ma Dob utca 63.), az 1869-ben Ildényi Károly aranyműves által építtetett kétemeletes, U alakú romantikus házban és annak udvarán. Az udvar – talán a sikeres vállalkozás miatt – az 1895-ös térképen már összekapcsolódott a Kertész utca 29. udvarával. Fischer számos díj és kitüntetés mellett érdemeiért tóvárosi előnévvel 1892-ben magyar nemességet kapott. Tevékenysége részletesen S. Cserey Éva: Az első pesti „Porcellán Festészeti Intézet”-ről szóló tanulmányában követhető. (Forrás: EPA)


A háromemeletes Fischer-házat 1900-ban Mezey Sándor tervezte. Különleges homlokzatát téglasávok és középső zárterkély tagolja, párkánya fölött díszes pártázat emelkedik. A keresztboltozatos kapualjon át az udvarra belépve mellbevágó a kétoldalt lodzsás, tetőtől talpig tégladíszítésű udvar homlokzatainak velenceies részletgazdagsága. Mintha csak a porcelándíszítések csodás világa elevenedne meg téglaarchitektúrába fogalmazva.      


(Forrás: Ami látható, és ami láthatatlan, 2013, 2018, 133–134.)


Az épület tervezőjéről, Mezey Sándorról nagyon keveset tudunk, pedig a 24 építész egyike volt, akik 1902-ben a Magyar Építőművészek Szövetségét megalapították (a későbbiekben, 1938-ban is szerepelt az akkor már közel 150 tag között). 1911-ben cikket írt Lajta Béláról az Egyenlőségben(1911, VI. 1, 158–159). http://lajtaarchiv.hu/lajta-bibliografia/1147/ A Jósika utca 25. mellett még két tervezéséről tudunk: a Rezső tér 2. szám alatti, 1906-ban épült Balassa-villáról és a Váci út 3. szám alatti, 1914–1906 között épült, különlegesen szép és érdekes Sóházról.