Wolfner József báró
a Singer és Wolfner kiadó alapítója, vezérigazgató, műgyűjtő
1912-ben az Andrássy út 16.-ba költözött az 1885-ben a Wolfner József és Singer Sándor által alapított Irodalmi Intézet Rt. Könyvkereskedő Vállalat, a kor egyik legjelentősebb könyvkiadója. A földszinten alakították ki a könyvesboltot, amely a korabeli sajtó szerint az egész Monarchia legszebb, legkorszerűbb üzlete volt. Az emeleten működött a szerkesztőség. A könyvkiadó vezetői „[f]őként a kispolgárság, az ifjúsági és gyermekolvasók szolgálatára és olcsó könyvek nagyszámú kiadására törekedtek. Elsősorban szórakoztató, olvasmányos, problémamentes munkákat adtak ki, s főleg a századforduló polgári irodalmának nagy közönségsikereit. A mozgékony könyvterjesztő hálózat új olvasóréteget szervezett a középosztály, a vidéki értelmiség és a kispolgárság gyermek és felnőtt olvasói közül.” (Forrás: Kiskönyves blog)

Wolfner József báró (Arad, 1856 – Budapest, 1932) alapító, 1923 után elnök vezérigazgató nemcsak könyv-, hanem lapkiadással is foglalkozott (például: Új Idők, Magyar Figyelő, Művészet, Képes Pesti Hírlap), emellett híres műgyűjtő és művészetpártoló is volt. Mednyánszkyért rajongott, de Nagy Istvánt és Egry Józsefet is nagyra tartotta, gyűjtötte. Ellentétben társával, Singer Sándorral, nem költözött a kiadó épületébe, maradt az Aradi utca 68. szám alatti saját tulajdonú bérházában, feltehetően haláláig. Apja, Wolfner Simon (?–1874) és anyja, Fellner Cecília (?–1888) a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben nyugszik (B-107-28, B-196-7). Az ő sírja a Kozma utcai zsidó temetőben található. Síremlékét Pátzay Pál tervezte. Temetésekor (1932) Hevesi Simon főrabbi mondott gyászbeszédet.

A kiadó munkatársai 1935-ben az Andrássy út 16. előterében, – a lépcső melletti falfülkében – gránit talapzaton álló kővázát helyeztek el Wolfner József emlékére.