dr. Grünhut József
orvos
Dr. Grünhut József a Haggenmacher család háziorvosa volt, de sok szegényt ingyen gyógyított.  Az I. világháború után a család elszegényedett. A ház utánuk a Gráf családé, majd dr. Csányi Barna mentőorvosé lett. 1944-ben az épület lakóinak többségét deportálták, közülük kevesen tértek vissza. (Forrás: Bernáth László, Heindrich Ervinné (szerk.): Adalékok a Belső-Terézváros történetéhez. Budapesti Városszépitő Egyesület, 1984. 294–295. o.)