óbudai Freudiger Mózes
textilgyáros, iskolaalapító
A Káldy Gyula utca leghitelesebben megmaradt lakóháza Lindenbaum Löwy (Lővi, Lévi) gazdag óbudai textilgyáros, virilista számára épült, de 1890-től Freudiger Mózes (Óbuda, 1833 – Budapest, 1913) és neje Lindenbaum Sarolta (1886–?), 1912-től Freudiger Mózes, Ábrahám és Lipót nevén volt (a család itt is lakott), és egészen az államosításig – a családé maradt.
A Freudigerek a XVIII. század vége felé érkeztek Morvaországból Óbudára. Freudiger Mózes – Freudiger Pinhász Leib óbudai rabbi fia, a pesti ortodox hitközség egyik megalapítója és hosszú ideig elnöke –, miután beházasodott a Lindenbaum családba, először társ-, majd egyedüli tulajdonosa lett a Goldberger-cégnek is konkurenciát jelentő Lindenbaum-féle ágy-, ruha- és fehérneműgyárnak. Óbudán iskolát is alapított. Ez volt az első magyar nyelvű zsidó iskola a fővárosban. 1908-ban óbudai előnévvel ipari nemességet kapott. A gyárat – csakúgy, mint ezt a lakóházat – fiai, az ortodox hitközség vezetését a fiai után még unokája is örökölte. Egyik fia, Freudiger Ábrahám (1868–1939) a Kazinczy utcai zsinagóga felépítésének kezdeményezője és 1913-tól elnöke volt.

Freudiger Mózes a Csörsz utcai ortodox zsidó temetőben nyugszik.