Gomperz Károly
gabona- és dohánykereskedő
A Benczúr utca páratlan oldalán bár zártsorú a beépítés, de az épületek többnyire magánpaloták, egy család számára készültek, szintenként egyetlen nagyméretű lakással, a ház mögött a fasori villák kertjeivel összenyíló nagy kerttel. Ilyen Gomperz Károly gabona- és dohánykereskedő, a Magyar Dohánykereskedelmi Rt. igazgatósági tag magánpalotája is. Az eredeti tervek nincsenek meg, de 1935-ben özv. Gomperz Károlyné kisebb átalakításokat végeztetett, az ehhez készített terven pedig jól látható, hogy az első emeleti lakás kilencszobás volt két fürdőszobával, két cselédszobával. Halála után, 1936-ban a leánya és örököse (Surányi Miklósné) a földszinti lakást alakíttatta át, a terv tanúsága szerint a hálók, gyerekszobák, személyzeti szobák mellett könyvtár, ebédlő, ruhatár, hall, télikert, öltöző is volt.

1889-től a villa felépüléséig Gomperz Károly és családja dentai Gomperz Zsigmond (1817–93) bankár és kereskedő Andrássy út 20. szám alatti palotájában élt, bizonyára rokoni kapcsolatban álltak. A spanyol eredetű Gomperzek a XIX. század elején Brünnben telepedtek le, ahol „tolerált” zsidók voltak. Spanyolországban takácsmesterséget folytattak, morvaországi megtelepedésük után kereskedelemből gazdagodtak meg. Később részben Bécsben, részben Pesten éltek. 1905-ben Gomperz Zsigmond magyar nemességet kapott, amit 1908-ban kiterjesztettek a család több tagjára. Lánya, dentai Gomperz Irma (1854–1905) az egyik legnagyobb zsidó tudós, dr. Kaufmann Dávid (1852–99), a budapesti Országos Rabbiképző Intézet történelem, vallásfilozófia- és hitszónoklattan tanárának és könyvtárosának felesége lett (azt, hogy a híres Kaufmann-gyűjtemény létrejöhetett, a Gomperz-vagyon tette lehetővé).

Egyszer-egyszer a Benczúr utcai magánpalota tulajdonosa, Gomperz Károly dohánykereskedő nevénél is feltűnik a dentai előnév, de általában nem. Sírja sem ismert, csak feleségéé. Gomperz Károlyné sz. Lőw Zsófia (?–1935) a Salgótarjáni utcai zsidó temető 12-1 számú sírboltjában nyugszik.