dr. Spiegler Gyula Sámuel
rabbi, történetíró
A régi pesti zsidó negyed egykori határán, a terézvárosi templommal átellenben, a Király utca 47. második emeletén élt pesti tartózkodásának kezdeti éveiben 1899-től néhány évig Krúdy Gyula első feleségével, Spiegler Arabellával. A helyválasztás nem volt véletlen, a Spiegler-család ebben a házban lakott. Az itt töltött pár év alatt ismerte meg Krúdy az utca kocsmáit, vendéglőit, kávéházait. Több regénye is játszódik itt, neki köszönhetően sokat tudunk a korabeli Terézvárosról.

Arabella édesapja, dr. Spiegler Gyula Sámuel (Balassagyarmat, 1838 – Budapest, 1918) felszentelt rabbi és bölcsészdoktor volt, aki jelentős judaisztikai, pedagógiai, filozófiai munkái mellett a Teréz- és Erzsébetváros történetét is megírta: Adalékok Budapest székes-főváros történetéhez. Erzsébetváros. (Budapest, 1902) és Adalékok Budapest székes-főváros történetéhez. Teréz- és Erzsébetváros. (Budapest, 1904). „Gyermekkorát Morvaországban töltötte. Tanulmányait Brünnben, Prágában, majd Budapesten végezte, bölcsészdoktori diplomát szerzett. Később Budapesten magán nevelőintézetet nyitott, melyet főként a zsidó nagypolgárság gyermekei látogattak… Felesége, Pollák Teréz, Pollák Herman 48-as honvéd leánya, nyelveket és zenét tanított férje intézetében. Négy gyermekük közül Arabella leánya (szül. 1868) a legidősebb, aki tanítónői oklevelet szerez…” A Spiegler család csütörtökönként Király utcai otthonában irodalmi fogadónapot tartott, Arabella Krúdyval egy ilyen alkalommal ismerkedhetett meg. (Forrás: BME Építőmérnöki Kar, Általános és Felsőgeodézia Tanszék)