dr. Kauffmann Dávid
tudós, a Rabbiképző professzora
Dentai Gomperz Irmával (1854–1905) történt 1881-es házasságkötésekor, ebben a többségében zsidók által lakott Király utcai házban lakott dr. Kauffmann Dávid (Pest, 1852 – Budapest, 1899), a kor legnagyobb tudósainak egyike, a zsidó vallásbölcsészet és történelem tanára, aki 1877-ben az akkor megnyitott budapesti országos rabbiképző alapító professzora lett Bloch Mózes és Bacher Vilmos mellett. Középkori zsidó irodalmi és orientalisztikai munkáit és könyvtárát, a Kaufmann-gyűjtemény-t az MTA Keleti Gyűjteményében őrzik, és az egész világ számon tartja.
Házasságkötése után, 1883-ban Kauffmann Dávid felesége családjának Andrássy út 20. szám alatti palotájába költözött, ott élt haláláig. A nagy értékű híres gyűjtemény létrejöttét felesége családja, a spanyol eredetű nemesi címet nyert Gomperzek vagyona tette lehetővé. A gyűjteményt  Kaufmann halála után pár évvel  "...elhunyt özvegyének szándéka szerint, az anyós, Gomperz Zsigmondné (Rosa / Roza) ajándékozta az Akadémiának, leánya (Irma) és veje emlékére. A gyűjtemény mintegy 600 kéziratot, és több mint ezer héber könyvet, nyomtatványt tartalmaz, emellett még ezer egyéb orientalisztikai tudományos munkát, illetve csaknem hétszáz héber kézirat-töredéket a kairói genizából." (A zsidó Budapest, 1995, 446.)
Kauffmann Dávidot a Salgótarjáni utcai zsidó temetőbe temették el. Sírja a középső út 1. parcellájában, több híres rabbi: Bacher Vilmos, Bloch Mózes, Brill Sámuel Lőw, Kayseling Mayer sírja mellett található. Felesége nem itt, hanem a déli út mentén a 2. parcellában nyugszik. (Forrás: Salgótarjáni utcai zsidó temető, 2014, 74 és 113.)