Az Andrássy út 130. szám alatti villát tervező építészpáros egyike Bálint (1892-ig Bleyer) Zoltán (Nagyvárad, 1871 – Budapest, 1939).  Apja Bleyer József gabonakereskedő volt, anyja Politzer Júlia. 1897-ben társult Jámbor (Frommer) Lajossal (Pest,1869 – Budapest,1955). A környék arculatát meghatározó villák közül többet is ők terveztek (Bajza utca 44., Bajza utca 42. – Aradi utca 70., Munkácsy Mihály utca 16. és Kmetty György utca 31–33.). Középületeik, köztük sok iskola, nagyrészt vidéken és Erdélyben láthatók. Előszeretettel indultak zsinagógai pályázaton, számos bérházuk és emlékművük áll (közöttük van például a Ligeti Miklós szobraihoz készített Vörösmarty-szobor talapzata és az Anomymus szoboré). Műveik többsége az I. világháború előtti évekre tehető. 1900 elején mindketten beléptek a Demokratia szabadkőműves páholyba (1887–1920). A nagyváradi László király-páholy páholyházának tervét ekkor mestermunkaként ingyen készítették el. 

Bálint Zoltánt, aki 1907-ben római katolikus hitre tért, a Kerepesi úti temetőben temették el (41-1-50), Jámbor Lajos nem tért ki, az ő sírja a Kozma utcai zsidó temetőben található (7-3-22).